Kongrede sunulmak üzere kabul edilen bildirilerin özetleri konferansın web sayfasında bütün bildiri özetleri  elektronik ortamda Kitap (ISBN numaralı) olarak  yayınlanacaktır.

Kongre bildirilerinden yazarların taleplerine bağlı olarak, ilave değerlendirme sürecinden geçecek olan eserlerin tam metinleri “uluslararası yayınevi” kriterine uygun olarak Nobel Akademik Yayıncılık aracılığıyla e-kitap (ISBN numaralı) olarak  yayınlanacaktır.

Kongreye gönderilen bildiriler koşulları sağlamaları halinde aşağıda belirtilen uluslararası indeksli dergilerde yayınlanacaktır.

*Near East University JOURNAL OF NEAR ARCHITECTURE

*JOURNAL OF HUMANITIES AND TOURISM RESEARCH (JOHUT)

*JOURNAL OF ACADEMIC TOURISM STUDIES (JATOS)

Her bir dergi kongre özel sayısı ile yayınlanacaktır. Yayın için katılımcılardan ücret alınmayacaktır.

 

All accepted abstracts will be published electronically in the Abstract Book will be published as e-book (with an ISBN number).

All full papers that are accepted in the conference will be published in the conference book (with an ISBN number) by Nobel Academic International Publisher at as open access format.

Participants have the opportunity of publishing their full papers in the special issue of  scientific journals with national and international standards (no submission and publication fee). The journals are listed below;

*Near East University JOURNAL OF NEAR ARCHITECTURE

*JOURNAL OF HUMANITIES AND TOURISM RESEARCH (JOHUT)

*JOURNAL OF ACADEMIC TOURISM STUDIES (JATOS)