Özet gönderme son tarihi

30 Nisan 2021

Bildirinin kabul ya da reddedildiğinin yazar/yazarlara bildirilmesi

Özet gönderme tarihinden iki hafta sonra
Katılımcı / yazarların son kayıt tarihi

18 Mayıs 2021

Konferans geçici programının ilan edilmesi

19 Mayıs 2021
Konferans tarihleri

24-26 Mayıs 2021

Bildiri tam metinlerini son gönderme tarihi

27 Haziran 2021

Abstract submission due

April 30, 2021

Notification of acceptance/rejection

2 weeks after submission

Authors registration deadline for papers to be included in the program and proceedings

May 18, 2021

Tentative conference program announcement

May 19, 2021

Conference dates

May 24-26, 2021

Final paper submission due

June 27, 2021