Konferans Başkanı / Conference Chair

Prof. Dr. Nuray TÜRKER Karabük Üniversitesi /Karabuk University.
Prof. Dr. Hakan DOYGUN İzmir Demokrasi University / İzmir Demokrasi University.