Güncel Duyurular
Konuşmacılar/Keynote Speakers

Prof. Dr. Hüseyin Rıdvan YURTSEVEN (International Cittaslow Bilim Kurulu Üyesi – İstanbul Topkapı Üniversitesi Öğr. Üyesi / Member of the the Scientific Committee of International Cittaslow – Professor at İstanbul Topkapı University)

Konu Başlığı: CITTASLOW TURİZM

Cittaslowlarda gerçekleştirilen yavaş seyahat ve turizm uygulamaları cittaslow turizm olarak adlandırılır. Yavaş turizm, kitle turizmine alternatif olarak sunulan bir turizm yaklaşımıdır. Sürdürülebilir turizm hareketinin bir parçasını oluşturur. Fast food ve kitlesel tüketim yerine yerel yemeklerden ve geleneksel tariflerden keyif almayı vurgulayan slow food hareketinin turizm endüstrisindeki eşdeğeri olarak görülebilir. Cittaslow turizm, bir seyahat programı oluşturmak ve mümkün olduğunca çok sayıda farklı seyahat deneyimini sığdırmaya çalışmak yerine, yerel bölgenin kültürünü, tarihini ve özelliklerini keşfetmeye vurgu yapar. Bu bildiride cittaslow turizm kavramı yavaşlık felsefe ve ilkelerine dayalı olarak tartışılacaktır.

Title of the Presentation: CITTASLOW TOURISM

The slow travel and tourism practices carried out in Cittaslow cities are called “cittaslow tourism”. Slow tourism a tourism approach presented as an alternative to mass tourism, encompassing a part of the broader sustainable tourism movement. It can be seen as the equivalent of the slow food movement in the tourism industry, emphasizing enjoying local dishes and traditional recipes over fast food and mass consumption. Cittaslow emphasizes exploring the culture, history, and characteristics of the local region rather than creating a travel itinerary trying to fit in as many different travel experiences as possible. In this paper, the concept of cittaslow tourism will be discussed based on the philosophy and principles of slowness.

 

BIO: Prof. Dr. Hüseyin Rıdvan Yurtseven, 17/08/1963 tarihinde Çanakkale’de doğdu. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Organizasyon ve İşletme Politikası Doktora Programı’ndan mezundur. Yurtseven, 2014 yılında Galile Galilei Enstitüsü Accademia Del Gusto’da İtalyan Gastronomi Kültürü üzerine uzmanlık eğitimi tamamlamış ve Ristorante I Quattro Amici Floransa’da stajını bitirerek Cuoco Professionista (Profesyonel Şef) unvanını almıştır. ARIPD/American Research Institute for Policy Development’in turizm alanı araştırmacılarından olan Yurtseven, aynı enstitünün bir yayını olan Journal of Tourism and Hospitality’nin Editörlüğünü 2013 yılından beri yürütmektedir. Yurtseven, International Cittaslow ve Cittaslow Türkiye’nin Bilim Kurullarında üyedir. Bilimsel eserleri yoğun olarak gastronomi ve yavaşlık üzerinedir.

 

Hüseyin Rıdvan Yurtseven was born on 17/08/1963 in Çanakkale. He graduated from Istanbul University Institute of Social Sciences, Organization and Business Policy Doctorate Program. In 2014, Yurtseven completed a specialized training on Italian Gastronomy Culture at the Galile Galilei Institute Accademia Del Gusto and completed his internship at Ristorante I Quattro Amici in Florence, obtaining the title of Cuoco Professionista (Professional Chef). Yurtseven, a researcher in the field of tourism at ARIPD (American Research Institute for Policy Development), has been the Editor of the Journal of Tourism and Hospitality, a publication of the same institute, since 2013. Yurtseven is a member of the Scientific Committees of International Cittaslow and Cittaslow Turkey. His scientific works predominantly revolve around gastronomy and slowness.

 

K. Bülent KÖSTEM (Cittaslow Türkiye Teknik Koordinatörü)

Konu Başlığı: CITTASLOW
Cittaslow 1999 yılında kurulan uluslararası bir kentler ağıdır. Bu ağın amacı nüfusu 50 bin altındaki kentlerdeki yaşam kalitesinin kent sakinlerini hedefleyerek yükseltmek, kendine yeten, geçmişine ve kültürüne sahip çıkarak gelişen kentleri bir araya getirmektir. Kentler insanların bir arada olduğu, dayanıştığı, karşılaştığı, sosyalleştiği ve paylaştığı yerleşim yerleri olma özelliklerini küreselleşme ve modern yaşam tarzından dolayı kaybetmektedir. Cittaslow yaşamın hızlı tüketildiği kentlere alternatif bir kent yönetim modeli olarak ortaya çıkmıştır. Bu bildiride Uluslararası Cittaslow birliği, Türkiye’deki uygulama yöntemi, sürdürülebilirlik hedefi ve karşılaşılan engeller tartışılacaktır.

Title of the Presentation: CITTASLOW

Cittaslow is an international network of cities established in 1999. The aim of this network is to increase the quality of life in cities with a population of less than 50 thousand by targeting the residents of the city, and to bring together cities that are self-sufficient, developing by protecting their past and culture. Cities are losing their characteristics of being places where people come together, cooperate, meet, socialize and share due to globalization and modern lifestyle. Cittaslow has emerged as an alternative city management model for cities where life is consumed fast. In this paper, the International Cittaslow association, the implementation method in Turkey, the sustainability target and the obstacles will be discussed.

 

BIO: K. Bülent Köstem (1980, İstanbul) Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF İşletme ve Anadolu Üniversitesi Sosyoloji mezunudur. İzmir Demokrasi Üniversitesi’nde Sosyoloji alanında yüksek lisans programına devam etmektedir. 2009 yılından beri Cittaslow ağı Türkiye Teknik Koordinatörü görevini yürütmektedir. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde Cittaslow Metropol projesinin koordinatörü olan çalışan Köstem yavaşlık, kent, toplum katılımı alanlarında çalışmaktadır.

K. Bülent Köstem (1980, Istanbul) graduated from Dokuz Eylul University, Faculty of Business Administration and Anadolu University, Sociology. He continues his master’s degree in Sociology at Izmir Democracy University. He has been working as the Cittaslow network Türkiye Technical Coordinator since 2009. Köstem, who is the coordinator of the Cittaslow Metropol project in Izmir Metropolitan Municipality, works in the fields of slowness, city and community participation.

Ziyaretçi İstatistikleri

Online: 1 | Bugün: 22 | Bu Ay: 702 | Bu Yıl: 5471 | Toplam: 5483