Güncel Duyurular
Gezi / Excursion

Fotoğraf: Safran hasadı (Safranbolu Belediyesi)

Fotoğraf: Safran hasadı (Safranbolu Belediyesi)

Fotoğraf: Safran hasadı (Safranbolu Belediyesi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarih: 14 Ekim 2023

Saat: 10:00

Safran Hasadı (Katılım ücretsiz)

Yer: Yukarı Çiftlik Köyü Keten Mahallesi Safran Alanı

 

Filyos Tios Arkeolojik Alan Gezisi

Saat: 13:05 – Karabük-Zonguldak Treni ile Filyos’a hareket

Saat: 15:00 – Filyos’a Varış ve Tios Gezisi

Saat:  17:00 – 20:00 – Akşam yemeği – Balık Restoranı

Saat 21:00- Safranbolu’ya Dönüş

Ücret: 500 TL

Tios Hakkında

Tios Antik Kenti, Zonguldak İli, Filyos Kasabası’nda yer almaktadır.MÖ 7. yüzyılda Tios önderliğinde bir rahip tarafından Milet Kolonisi olarak kurulan kent, Klasik ve Helenistik Dönem’de birçok krallığın egemenliğinde kalmıştır.MÖ 70 yılında Roma hakimiyetine giren Tios-Tieion asıl gelişimini bu dönemde göstermiştir.Tios-Tieion, Bizans İmparatorluğu döneminde bir piskoposluk merkezi olarak dikkati çekmektedir.1261 yılından itibaren Bizans devleti ile yapılan bir anlaşma ile Cenevizlilerin egemenliğine girmiştir.14. yüzyılın sonları ve 15. yüzyılın başlarında Osmanlı İmparatorluğu’nun egemenliğine girmiştir.Tios Osmanlı İmparatorluğu döneminde küçük bir balıkçı köyüydü.Antik çağda Karadeniz’de önemli bir liman kenti olan Tios, nehir ve deniz ulaşımı sayesinde balık, şarap ve tahıl gibi ürünlerin ticaretinin yapıldığı bir merkez olmuştur.

Tios Antik Kenti bölgenin en iyi korunmuş antik kentidir. Antik kentteki yerleşim Roma Dönemi’ne ait olsa da Helenistik, Bizans, Ceneviz ve Osmanlı Dönemi yerleşim kalıntıları da bulunmaktadır. Kentte ilk kazılar 2006 yılında Karadeniz Ereğli Müze Müdürlüğü tarafından başlatılmıştır. Kazılar sırasında MÖ 6. yy’a tarihlenen yapı kalıntıları, Hellenistik Dönem’de yapıldığı sanılan bir Orta Çağ Kilisesi, Roma Dönemi’ne tarihlenen Korint düzeninde yapılmış bir tapınak, tapınağın batısında MS 10-12. yüzyıllara tarihlenen bir mezar şapeli ortaya çıkarılmıştır. Akropolis’in batı ucunda deniz kenarında antik bir liman, antik limana ait iki mendirek ve liman caddesinin bir bölümü görülmektedir. Akropolis’in güneydoğusunda Filyos-Çaycuma karayolu üzerinde Roma Dönemi’ne tarihlenen bir tiyatro yapısı, tiyatronun kuzeybatısında ise kilise olduğu sanılan büyük bir yapı yer almaktadır.

Ayrıntılı bilgi için https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/zonguldak/gezilecekyer/filyos-tios sayfasını  ziyaret edebilirsiniz.

Date: 14 October 2023

Time: 10:00

Saffron Harvest (Free of charge)

Location: Yukarı Çiftlik Village, Keten District, Saffron Farm

 

Filyos Tios Archeological SiteTour

Time: 13:05 – Departure to Filyos by Karabük-Zonguldak Train

Time: 15:00 – Arrival to Filyos and Tour to Tios

Time: 17:00 – 20:00 – Dinner at Fish Restaurant

Time  21:00 – Return to Safranbolu

Fee: 500 TL/20 Euro

 

About Tios

Tios Ancient City is located in Zonguldak Province, Filyos Town. Founded as a Miletus Colony by a priest under the leadership of Tios in the 7th century BCE, the city remained under the rule of several kingdoms during the Classical and Hellenistic Periods. Tios-Tieion, which came under Roman rule in 70 BCE, showed its real development in this period. Tios-Tieion draws attention as an episcopal center during the Byzantine Empire. Since 1261, it came under the rule of the Genoese through an agreement with the Byzantine state. It came under the rule of the Ottoman Empire around the end of the 14th century and the beginning of the 15th century. It was a small fishing village during the Ottoman Empire Period. Tios, an important port city in the Black Sea during ancient times, became a center where products such as fish, wine and grain were traded thanks to river and sea transportation.

Tios Ancient City is the best preserved ancient city in the region. Although the settlement in the ancient city belongs to the Roman Period, there are also Hellenistic, Byzantine, Genoese and Ottoman Period settlement remains. The first excavations in the city were started in 2006 by the Karadeniz Ereğli Museum Directorate. During the excavations, the remains of buildings dated to the 6th century BC, a Medieval Church which is thought to have been built first in the Hellenistic Period due to the properly processed block remains on its foundations, a temple in the Corinthian order dated to the Roman Period, a burial chapel to the west of the temple dated to the 10th-12th centuries CE were unearthed on the acropolis. At the western end of the Acropolis, an ancient harbor on the seaside, two breakwaters belonging to the ancient harbor and a part of the harbor street can be seen. To the southeast of the Acropolis, on the Filyos-Çaycuma Highway, there is a theater structure dating to the Roman Period, and a large building which is considered to be a church to the northwest of the theat

For more information you can visit

https://kvmgm.ktb.gov.tr/Eklenti/91594,zonguldak-filyos-tios-archaeological-sitepdf.pdf?0

https://www.visitzonguldak.com/en/place/tios-tieion-ancient-city

 

Fotoğraf: Tios (Türkiye Kültür Portalı)

Fotoğraf: Tios Arkeoloji Alanı (Visit Zonguldak)


Ziyaretçi İstatistikleri

Online: 2 | Bugün: 42 | Bu Ay: 722 | Bu Yıl: 5491 | Toplam: 5503