Danışma Kurulu / Organization Comitee

 

Prof. Dr. Ali Osman Uysal Çanakale Onsekiz Mart Üniversitesi /Çanakkale Onsekiz Mart University
Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi / Van Yüzüncü Yıl University – Turkey
Prof. Dr. Füsun Erduran Nemutlu Çanakale Onsekiz Mart Üniversitesi /Çanakkale Onsekiz Mart University
Prof. Dr. Gül Güneş Selçuk Üniversitesi/ Selçuk  University.
Prof. Dr. Hülya Yüksel İzmir Demokrasi Üniversitesi / İzmir Demokrasi University
Prof. Dr. H. Suavi Ahipaşaoğlu Beykoz Üniversitesi /Beykoz University
Prof. Dr. Muharrem Tuna Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi /Ankara Hacı Bayram Veli University
Prof. Dr. Mustafa Boz Çanakale Onsekiz Mart Üniversitesi /Çanakkale Onsekiz Mart University
Prof. Dr. Öcal Oğuz Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi /Ankara Hacı Bayram Veli University
Prof. Dr. Rainer M. Czichon Uşak Üniversitesi /Uşak University
Prof. Dr. Sibel Tan Çanakale Onsekiz Mart Üniversitesi /Çanakkale Onsekiz Mart University
Prof. Dr. Turan Takaoğlu Çanakale Onsekiz Mart Üniversitesi /Çanakkale Onsekiz Mart University
Prof. Dr. Tülay Cengiz Taşlı Çanakale Onsekiz Mart Üniversitesi /Çanakkale Onsekiz Mart University
Doç. Dr. Özden Ürkmez İzmir Demokrasi Üniversitesi / İzmir Demokrasi University
Doç. Dr. Erim Konakçı İzmir Demokrasi Üniversitesi / İzmir Demokrasi University
Dr. Öğr. Üyesi Feyzullah Şahin İzmir Demokrasi Üniversitesi / İzmir Demokrasi University
Dr. A. Selçuk Can Kültür ve Turizm Bakanlığı
  • Sıralama unvana göre alfabetik esasla düzenlenmiştir.