2. Turizmde Mimarlık ve Kültürel Miras Kongresi: Ege Bölgesi Mimari ve Kültürel Değerleri

24-27 Ekim 2020 tarihleri arasında Karabük Üniversitesinin ev sahipliğinde Safranbolu’da düzenlenen 1. Turizm ve Mimarlık Konferansının ikincisi bu yıl pandemi koşulları nedeniyle çevrimiçi olarak düzenlenecektir.

Karabük Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Kavram M.Y.O ve İzmir Demokrasi Üniversitesi iş birlikleriyle 24-26 Mayıs 2021 tarihleri arasında 2. Turizmde Mimarlık ve Kültürel Miras Kongresine davetlisiniz. Ege Bölgesi mimari ve kültürel değerleri ana teması ile gerçekleştirilecek kongrenin ana konusunu turizm disiplini ve turizm destinasyonlarının en önemli çekicilikleri olan kültürel ve mimari eserler oluşturmaktadır.

Günümüz insanı rekreasyon, din, iş, kültür, spor v.b. amaçlarla seyahat etmektedirler. Şehirlerin sahip olduğu kültür, miras ve mimari eserler ziyaretçilerin ilgilerini bu destinasyonlara çekmektedir. Saraylar, tapınaklar, kiliseler, camiler, geleneksel konutlar, tiyatrolar, köprüler, anıtsal binalar bir destinasyonun tarih ve kültürünü yansıttığından insanların seyahat hareketinin önemli birer nedenidirler. Bunun yanı sıra, mimarlık, son yıllarda ünlü mimarlar tarafından tasarlanmış olan çağdaş binaların ve tarihi önemi olan ya da bir yerin geleneksel mimari özelliklerini yansıtan binaların ziyaret edilmesi için organize edilen ve “mimari turizm” olarak adlandırılan bir özel ilgi turizmi türünün ortaya çıkmasına neden olmuştur. Mimari eserler, bir yerin tarihi ile ilgili bilgi edinmede önemli birer kaynaktırlar ve orada yaşayan yerel halkın kültürünü, yaşam biçimini ve ruhunu yansıtırlar. Bununla birlikte, günümüzde modern mimarinin en iyi örneklerinin (örneğin, Sydney Opera Binası gibi) bulunduğu şehirler turistik çekicilik anlamında önemli bir potansiyele sahiptir. Ayrıca, otellerden müzelere kadar pek çok binayı turizmin hizmetine sunan turizm mimarisi turizm sektörü açısından büyük önem taşımaktadır. Turistik ihtiyacın karşılanması için otel, restoran, havalimanı, müze, kongre ve sergi merkezi gibi turistik alt ve üstyapıya dikkate değer miktarda yatırım yapılmaktadır. Böylece, mimari eserler turistik tecrübeleri zenginleştirdiğinden, kültür, mimarlık ve turizm arasındaki bu karşılıklı ilişkinin incelenmesi önemlidir.

Kongre, tüm dünyadan pek çok akademisyenin, araştırmacının, uygulamacının, yerel otoritelerin, turizm paydaşlarının ve mimarların bir araya gelmesine olanak sağlayacak, katılımcılar yeni araştırmalarını sunma, bilgi paylaşma ve bu alandaki konuları enine boyuna tartışma imkanına sahip olacaklardır.

 

2nd Congress on Architecture and Cultural Heritage in Tourism: Aegean Region Architectural and Cultural Values

The congress on architecture and cultural heritage in tourism which was organized under the title of 1st International Conference on Tourism and Architecture and held in Safranbolu, hosted by Karabük University between 24-27 October 2020, will be held online this year due to pandemic conditions.

You are cordially invited to submit your abstracts or papers to be considered for presentation at the 2nd Congress on Architecture and Cultural Heritage in Tourism which is being organized in cooperation with Karabük University, Çanakkale Onsekiz Mart University, İzmir Kavram Vocational School and İzmir Demokrasi University will take place on May 24-26, 2021

The main theme of  congress is Aegean Region architectural and cultural values. With this theme congress will focus on tourism, culture and architecture, one of the main attractions of tourism destinations and the built environment constructed for and by tourism.

People travel for different reasons such as recreation, pilgrimage, business, culture, sports, etc. Culture, heritage, architecture of the cities have a basic role in attracting visitors traveling to a specific destination. Palaces, temples, churches, mosques, traditional houses, theaters, bridges, monumental buildings attract large crowds as they represent the history and the culture of a certain destination. Besides, architecture has recently generated a specialized type of tourism called architecture tourism whereby specialist trips are organized around the cities worldwide to visit contemporary buildings designed by well-known architects as well as historically important or traditionally characteristic buildings. Architecture is a source of information about the history and it expresses cultures in which it arises and the lifestyle and spirit of the people. However, today excellent modern architecture (for example, Sydney Opera House) has the same power of attraction on tourists. Besides, tourism architecture from hotels to museums is important in order to meet the needs of tourists and satisfy them. Tourism industry invests enormous amounts of money in constructing and designing hotels, restaurants, airports, museums, exhibition centers. Therefore, examining the reciprocal relationship between the culture, architecture and tourism is significant as architecture enhances the tourist experiences.

The conference will bring together many academicians, researchers, practitioners, authorities, tourism stakeholders, architects, etc. from all over the world. Participants will find opportunities for presenting new research, exchanging information, and discussing current topics.

https___www.mkmodaatelier.com_tr_alacati_-2

KONUŞMACILAR / KEYNOTE SPEAKERS

Prof. Rainer Maria Czichon

Uşak University - TURKEY